ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Παρά τα πρωτοφανή επίπεδα ανεργίας στις Ευρωπαϊκές χώρες, το 32% των εργοδοτών αντιμετωπίζει δυσκολία στην κάλυψη θέσεων εργασίας εξαιτίας του λεγόμενου «χάσματος ικανοτήτων», ενώ περίπου 509,000 κενές θέσεις εργασίας καταγράφονται στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η άκρως ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας απαιτεί αυξημένες βασικές εγκάρσιες δεξιότητες (ΕΔ) - κλειδί για την απασχολησιμότητα, για τις οποίες οι περισσότεροι νέοι και ενήλικες καταρτιζόμενοι που αναζητούν εργασία αλλά και οι επαγγελματίες δεν ενήμεροι, ούτε γνωρίζουν πώς να τις αξιολογήσουν ώστε να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους.

ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΕΚ), ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Ή ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Δοκιμάστε δωρεάν το καινοτόμο εργαλείο αυτοαξιολόγησης
Μάθετε τι είναι οι εγκάρσιες δεξιότητες (ΕΔ) και ποια η δυναμική τους
Προβληματιστείτε, αξιολογήστε και επικυρώστε τις δικές σας εγκάρσιες δεξιότητες
Βελτιώστε και εκτοξεύστε τις προοπτικές απασχολησιμότητάς σας!

manwoman

ΕΙΣΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ Ή ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΕΚ;

Βοηθήστε μας να εντοπίσουμε τις βασικότερες εγκάρσιες δεξιότητες (ΕΔ) και βέλτιστες πρακτικές
Αξιοποιήστε το εργαλείο μας για αυτοαξιολόγηση και τη μεθοδολογία κατάρτισης
Βοηθήστε μας να διαδώσουμε το εργαλείο μας
Αξιοποιήστε το μοντέλο μας και αναβαθμίστε τις υπηρεσίες σας!

ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΙΣΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ;

Βοηθήστε μας να επικυρώσουμε τις ανάγκες της αγοράς σε βασικές εγκάρσιες ικανότητες
Μοιραστείτε περιπτώσεις ασυμφωνίας μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας
Υποστηρίξτε την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μας για την πρόσληψη ικανότερων επαγγελματιών!

Το έργο KeySTART2Work – Σύστημα Αξιολόγησης Βασικών Δεξιοτήτων για Αύξηση Απασχολησιμότητας Νέων και Ενηλίκων Καταρτιζόμενων συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (2015-2016) και υλοποιείται σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Πολωνία, Βέλγιο) από εταίρους εξειδικευμένους στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ενδυνάμωσης εγκάρσιων δεξιοτήτων.

Το KeySTART2Work στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Αποβλέπει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των νέων και ενήλικων καταρτιζόμενων μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου διαδικτυακού εργαλείου για την αυτοαξιολόγηση βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων (ΕΔ) και της παραγωγής κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για τη δημιουργία Υπηρεσιών Υποστήριξης της περαιτέρω ενδυνάμωσης των βασικών εγκάρσιων ικανοτήτων των καταρτιζόμενων.

Αποκτήστε πρόσβαση στο εργαλείο αυτο-αξιολόγησης του KeySTART2Work εδώ

KS2W platform printscreen EL

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο