OPTYMALNE NARZĘDZIE DO OCENY KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I ZWIĘKSZENIA MOŻLIWOŚCI ZNALEZIENIA PRACY

Pomimo niespotykanego dotychczas poziomu bezrobocia, 32% pracodawców ciągle ma problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników z powodu "luki kompetencyjnej", podczas gdy wg oficjalnych danych w sektorze IT w Europie jest 509 000 wolnych miejsc pracy. Na wysoce konkurencyjnym europejskim rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na kompetencje przekrojowe kluczowe dla zatrudnienia. Większość młodych i dorosłych osób uczących się nie ma zbyt dobrej świadomości w zakresie roli tych kompetencji i nie potrafi z łatwością dokonać u siebie ich oceny w celu zwiększenia swojego potencjału na rynku pracy.

UCZYSZ SIĘ, SZUKASZ PRACY LUB JUŻ PRACUJESZ?

Wypróbuj nasze narzędzie za darmo
Dowiedz się czym są kompetencje przekrojowe i jakie jest ich znaczenie
Dokonaj samooceny posiadanych kompetencji przekrojowych
Zwiększ swoje możliwości znalezienia zatrudnienia!

manwoman

REPREZENTUJESZ BRANŻĘ SZKOLENIOWĄ?

Pomóż nam zidentyfikować najbardziej przydatne kompetencje przekrojowe i dobre praktyki w zakresie ich rozwijania
Korzystaj z naszego narzędzia do samooceny kompetencji i wskazówek do prowadzenia szkoleń
Pomóż nam upowszechniać nasze narzędzie
Wdrażaj u siebie wypracowany przez nas model usługi doradczej!

REPREZENTUJESZ PRZEDSIĘBIORSTWO LUB ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORSTW?

Pomóż nam zbadać potrzeby rynku w zakresie kompetencji przekrojowych Pomóż nam zbadać potrzeby rynku w zakresie kompetencji przekrojowych Pomóż nam określić, gdzie występuje niedopasowanie w zakresie tych kompetencji
Wspieraj podnoszenie kompetencji swoich potencjalnych pracowników!

KeySTART2Work – Key Skills & EmployabilityAssessment Service for Young and Adult Learners to projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu Erasmus+ (2015-2016) realizowany przez Partnerów z 6 krajów Unii Europejskiej.

Projekt ma za zadanie zmniejszenie rozbieżności między potrzebami rynku a kompetencjami osób pracujących lub szukających pracy poprzez podnoszenie tych kompetencji u osób uczących się przy pomocy innowacyjnego narzędzia online i rekomendacji do stworzenia usługi doradczej mającej na celu dalsze rozwijanie kompetencji przekrojowych.

Przejdź do narzędzia do oceny kompetencji KeySTART2Work

KS2W pltaform printscreen PL

 

 

Więcej o projekcie