Rezultaty projektu obejmują:

Seminaria wzmacniające poziom świadomości na temat kompetencji przekrojowych. W ich trakcie upowszechniany będzie Katalog kompetencji przekrojowych kluczowych dla zatrudnienia. Dodatkowo, pod koniec realizacji projektu trzy wydarzenia upowszechniające/konferencje odbędą się w Brukseli (Belgia), Grenadzie (Hiszpania) i Linz (Austria) w celu upowszechnienia jego rezultatów.

Promotional Material

KS2W Leaflet 18x28 En